اسلایدر

دیواره نوردی

صعود چند مرحله‌ای با ابزار گذاری به بالای دیواره‌های مرتفع (چندین طول طناب)، که معمولا به زمانی بیش از یک روز نیاز دارد. دیواره نوردی خود دارای انواع متفاوتی از قبیل صعود مصنوعی و صعود کلاسیک است. این سبک ها از لحاظ نوع حمایت های میانی و میزان اتکای صعود کننده به ابزار ها یا توان بدنی خود از هم متمایزند.پارک ملی یوسیمیتی یکی از مشهورترین مکانهای دیواره نوردی می باشد.

نگاهی به تاکتیک های دیواره نوردی

صعود آزاد یا Free صعودی است که به کمک گیره هابر روی سنگ نجام می گیرد و ابزار تنها نقش حمایتی دارند.
صعود مصنوعی ( کمکی ) Aid صعودی است که در حین صعود ابزار نقش تحمل وزن و جابجایی صعود کننده را بر عهده دارند.
نگاهی به تاکتیک های دیواره نوردی
در دیواره نوردی بنا به منطقه درجه سختی و کلاس کار و توان نفر از روش های زیر استفاده می شود :
تاکتیک محاصره ای : مسیر از ابتدا ابزار گذاری و ترمیم می شود . کارگاه ها ایجاد یا تقویت می شوند . در بخش عمده ای از مسیر طناب کشیده می شود . و نفرات بعد از صعود و رسیدن تا آخرین نقطه در هر مرحله به کمپ باز می گردند. معمولا تیم هایی وظیه تدارکات و حمل لوازم را به بخش های بالاتر مسیر را بر عهده دارند .
تاکتیک آلپی : در این شیوه از طناب ثابت و برگشت به عقب خبری نیست. تیم تمام لوازم خود را در حین صعود حمل می کند. و ابزار مگر درمواقع خاص جا گذاشته نمی شود . بنا به متراژ مسیر تیم نا تقطه مناسب صعود نموده و بعد از شب مانی یا استراحت به مسیر خود ادامه می دهد.
تاکتیک کپسوله : تلفیقی از دو روش فوق است . تیم مسیر را تا حد امکان صعود می کند و طناب های ثابت بعد از هر مرحله جمع شده و به بالا برده می شود . در حقیقت طناب های ثابت رابط صعود کنندگان تا آخرین کمپ در هر مرحله می باشند.
تاکتیک انفرادی : کهشخص به تنهایی با انتخاب یکی از روش ها بالا مسیر را تکنفره صعود می کند.
در منابع انگلیسی زبان تقسیم بندی متفاوت و جالبی برای شیوه های صعود وجود دارد که بد نیست نگاهی به آن داشته باشیم .
مسیر به دسته های زیر تقسیم می شوند:
۱ Trad Climbing
۲ Aid Climbing
۳ Sport Climbing
۴ Mix Climbing

Trad Climbing به صعود هایی گفته می شود که در آن صعود کننده باید خود در حین صعودابزار گذاری نماید و مسیردارای حمایت میانی های ثابت زیادی نیست . توانایی ابزار گذاری شرط عمده ای در این روش می باشد . همچنین مسیر معمولا بصورت آزاد FREE صعود می شود و ممکن است بخش هایی از آن نیز بصورت Aid صعود شود .
Aid Climbing بیشتر بخش خای صعود بصورت مصنوعی و با کمک رکاب و ابزار حمایت میانی انجام می شود . این صعود ها معمولا با بار کشی بر روی دیواره شب مانی بر روی آن همراه می باشند.
Sport Climbing صعود های ورزشی که در مسیر های آماده و رول کوبی شده انجام می شود و بعلت آماده بودن مسیر بیشتر بر روی درجه سختی آن توجه می شود و برای صعود این مسیر ها معمولا تنها به کارابین طناب و ابزار حمایتی احتیاج است .

Mix Climbing صعود ترکیبی از یخ و سنگ که صعود کننده باید علاوه بر آشنایی با هنر ابزار گذاری و صعود با کرامپون از روی سنگ به استفاده از ابزار یخ نوردی آشنا باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 × چهار =

بسته