کوه نوردی و کوهپیمائی

فواید کوهنوردی چیست؟

فواید کوهنوردی

 کوهنوردی باعث افزایش پمپاژ وبرون‌دهی خون ازقلب به میزان ۲۰%می‌شود که این امر ،‌باعث بالارفتن ضربان قلب از۷۲باربه۱۲۰ باردردقیقه شده که منجربه سرعت یافتن جریان خون دررگ‌ها وجلوگیری ازلخته شدن خون دررگ‌هاومویرگ‌ها می‌شود

وحتما می‌دانید که مهمترین عامل بروزسکته نیز ، لخته شدن خون دررگ‌هاومویرگ‌هامی‌باشد .

۲-بازشدن مویرگ‌های بدن :کوهنوردی سبب می‌شود ظرفیت مویرگ‌هااز۱۵/ به۹۵/ افزایش یافته وبدین طریق ، اکسیژن وموادغذایی درنقاط مختلف بدن باسرعت بیشتری توزیع شود وباکیفیتی بهتربه مغز وعضلات وهمچنین احشاء‌داخلی بدن برسد .

۳-زیادشدن میزان خون درعضلات :کوهنوردی باعث ۲۰برابرشدن میزان خون موجوددرعضلات می‌شودکه همین امر ، باعث رسیدن غذای بیشتربه عضلات وقوی‌ترشدن آن‌هامی‌گردد .

۴- افزایش ظرفیت ریه ها :کوهنوردی باعث می‌شود ظرفیت ریه‌هاوهمچنین توان تهویه آن‌هاافزایش پیداکندوبه همین دلیل است که یک کوهنورد خوب ، دونده خوبی نیزهست .

۵-جلوگیری ازبیماری نقرس :ورزش کوهنوردی ازایجادرسوباتدرمفاصل وتاندون‌هاکه باعث بیماری نقرس می‌شود جلوگیری می‌نماید .

۶-جلوگیری ازبیماری قندخون :کوهنوردی باعث افزایش سوخت وسازبدن می‌شود که این امرباعث مصرف شدن قنداضافی موجوددربدن شده وازایجادبیماری قندخون جلوگیری می‌کند .

۷-ازبین رفتن چربی‌های اضافی بدن بویژه درناحیه شکم وجربی‌های زیرپوست:کوهنوردی مصرف کالری بدن راتا۳برابرافزایش می‌دهد که این امر باعث مصرف چربی‌های ذخیره شده دربدن می‌شود

۸- تقویت اعصاب وافزایش سلامت روحی –روانی :ورزش کوهنوردی چون درطبیعت انجام می‌شود ، ضمن برخوردارنمودن انسان ازفضای بکر طبیعت وهوای پاک وسالم ، استفاده ازآب سالم چشمه‌ساران درکوهها ، ودوری ازآنواع آلودگی‌های صوتی ، تنفسی و …. باخارج ساختن اتنسان ازفشارهای روحی – روانی زندگی شهری ، باعث سلامت اعصاب وروان فردنیزمی‌گردد. . ورزش وتحرّک ، رمز سلامتی است ویکی ازپرتحرک‌ترین ورزش‌ها ، کوهنوردی است.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هجده − 3 =

اینها را هم ببینید

بسته
بسته