سنگ نوردی

میانی اول بعد از کارگاه

بعد ازصعود یک طول طناب از مسیر نصب حمایت میانی تغییر جهت یا اولین میانی بعد از کارگاه یکی از مهم ترین مسائلی است که باید مورد توجه قرار بگیرد.
علت این امر این است که اگر چنین کاری صورت نگیرد و سر طناب در همان متراژ اولیه سقوط کند اولا یک سقوط فاکتور ۲ بوجود آمده است دوما تمام وزن او مستقیما بر روی بدن حمایت چی منتقل می شود. 
برای جلو گیری از این امر می توان در فاصله کمتر از یکمتر به کارگاه یک حمایت میانی نصب نمود و طناب صعود کننده را از آن عبور داد و در صورتی که محیط کارگاه این امکان را ندهد از یکی از نقاط خود کارگاه برای این کار استفاده نمود .

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

6 − 4 =

اینها را هم ببینید

بسته
بسته