سنگ نوردی

چند نکته در سنگ نوردی

چند نکته و قوانین در خصوص سنگ نوردی که درابتدا بایستی رعایت کرد.

نکته ۱ – سنگ نوردی را از سنگهای کوتاه وکم ارتفاع شروع کنید.

فوانین سنگ نوردی { ۱ – روبروی سنگ ایستاده باچشم مسیر راصعودمیکنیم ۲ – سه نقطه اتکاء یعنی دوپاویک دست یا دودست ویک پا ۳ – صعود نردبانی ۴ – صعود بانوک کفش ونوک پنجه انجام می گیرد ۵ – با نیروی پا روی سنگ بلند شوید نه اینکه بادستها خودرابالا بکشید ۶ – ازگیره های خیلی بالا استفاده نکنید چون دست زودخسته می شود } انواع گیره ها { گیره عمودی [ ناخنی . انگشتی . پنجه ای . لاخ مشتی ] گیره افقی [ ناخنی . انگشتی . پنجه ای . لاخ مشتی ] گیره مورب [ ناخنی . انگشتی . پنجه ای . لاخ مشتی ] گیره واژگون [ انگشتی . پنجه ای . لاخ مشتی ]

نکته ۲ – فاصله دستها { حدعقل عرض شانه و حداکثر یکانیم برابرعرض شانه}

نکته ۳ – فاصله بدن تاسنگ { ۲۰ تا ۳۵ سانتیمتر}

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

پانزده − 13 =

اینها را هم ببینید

بسته
بسته