غارنوردی

 • نقشه غار چاه قلعه

  کمیته غارنوردی باشگاه کوهنوردی کهرام، که با هدف شناسایی، حفاظت و تکمیل اطلاعات عمومی و تخصصی در خصوص غارهای استان از قبیل ترسیم نقشه برداری، جانورشناسی، زمین شناسی و…، فعالیت می کند، بار دیگر نقشه غار

  ادامه مطلب »
 • نقشه غارکفتار

  کمیته غارنوردی باشگاه کهرام که با هدف شناسایی و تکمیل اطلاعات عمومی و تخصصی در خصوص غارهای استان از قبیل ترسیم نقشه و…، بار دیگر نقشه غارکفتار را ترسیم و در اختیار عموم قرارداد. غارکفتار بین دو

  ادامه مطلب »
 • گزارش علمی غار میرزا

  به نام آفریدگار جان و جهان غار میرزا ایران – کرمان  بخش اول:اطلاعات عمومی و زیست شناسی غار بخش دوم: اطلاعات زمین شناسی و غارشناسی  نگارندگان زینب یوسفی پور zeinabyk@yahoo.com شیرین بهادری نیا Hurmazd1

  ادامه مطلب »
 • استالاگمیت ها تاثیرات زلزله ها را خود ثبت می کنند

  استالاگمیت ها ممکن است تاثیرات زلزله های باستان را در خود ثبت کرده باشند. طی یک مطالعه جدید از طرف انجمن زلزله آمریکا روی غارنهشته های غارهای ایندیانا گفته میشود تاثیرات زلزله های باستانی در آنها مشاه

  ادامه مطلب »
 • حفظ و نگهداری غارها

   حفظ و نگهداری غارها غارها مکان های جالبی هستند. هر قدر هم انسان سعی کند که با احتیاط در داخل آن حرکت کند، خیلی ساده و سریع از خود رد پا باقی می گذارد.  غار کرفتو – یوسف نجائی – عکاس سایمن

  ادامه مطلب »
 • زمین‌گردشگری یا ژئوتوریسم 

  با توجه به توسعه صنعت گردشگری در ضمینه های مختلف، که سبب درآمد زائی و کاراقرینی در بخش های گوناگون شده است، این صنعت جایگاه خوبی در بین افراد مختلف جامعه پیدا کرده است. زمین‌گردشگری یا ژئوتوریسم یکی ا

  ادامه مطلب »
 • گردشگری یا حفظ طبیعت بی جان

   گردشگری دانش محوری است که از تلفیق میان رشته‌ای صنعت گردشگری یا حفظ و تفسیر جاذبه‌های طبیعت بی جان – همراه با مسایل فرهنگی مرتبط با آنها – در قالب ژئوسایت به عموم مردم بوجود می آید. گردشگ

  ادامه مطلب »
 • انواع غار ها؟

  عوامل مختلفی باعث پیدایش و شکل گیری غارها می شوند. این عوامل می توانند فرایندهای شیمیایی، فرسایش آب، نیروهای زمین ساختی (تکتونیکی)، میکروارگانیسمها، فشار، تاثیرات اتمسفری، حفاری های انسان و … با

  ادامه مطلب »
 • تجهیزات غار نوردی؟

  تجهیزات غار نوردی ایزار فرود ( سیمپل، استاپ، راک و…) ابزار صعود یومار، کرول، پن تین پا رکاب کارابین هارنس غارنوردی حمایت کرول چراغ پیشانی کوله غارنوردی لیاس یکسره طناب خود حمایت ( دم گاوی) کلاه

  ادامه مطلب »
 • غارنوردی چیست؟

  غارنوردی آماتور غارنوردان آماتور کسانی هستند که به این فن بیشتر از جنبه ورزشی نگاه می‌کنند. امروزه تعداد این غارنوردان ازغارنوردان حرفه‌ای بیشتر است و اکثر غارهای جدید توسط این افراد کشف می‌شود. به طو

  ادامه مطلب »
 • غارنوردان

  غارنوردان آماتور کسانی هستند که به این فن بیشتر از جنبه ورزشی نگاه می‌کنند. امروزه تعداد این غارنوردان از غارنوردان حرفه‌ای بیشتر است و اکثر غارهای جدید توسط این افراد کشف می‌شود. به طور کلی غارنوردی

  ادامه مطلب »
بسته